May Melodies 2019

Annie Dong

Edison

Evelyn He

Matthew Tang

Boqian & Bokun

Jade

Anna He

Angela Huang

Raymond Lu

Lucia Feng

Angela Gao

Carrie Liang

Jacqueline

Olivia

Nathan Liu

Ariel Gao

Amy Yitong Wang

Deon Feng